WRU Premiership

07/09/2024
Bargoed    V    Llangennech
Cross Keys    V    Bonymaen
Neath    V    Merthyr
Newbridge    V    Brecon
Newcastle Emlyn    V    Cardiff Met
Ystrad Rhondda    V    Narberth
14/09/2024
Bonymaen    V    Newcastle Emlyn
Brecon    V    Neath
Cardiff Met    V    Ystrad Rhondda
Llangennech    V    Newbridge
Merthyr    V    Cross Keys
Pontypridd    V    Bargoed
21/09/2024
Bargoed    V    Narberth
Cross Keys    V    Brecon
Llangennech    V    Pontypridd
Newbridge    V    Neath
Newcastle Emlyn    V    Merthyr
Ystrad Rhondda    V    Bonymaen
28/09/2024
Brecon    V    Newcastle Emlyn
Cardiff Met    V    Ystrad Rhondda
Narberth    V    Llangennech
Neath    V    Cross Keys
Pontypridd    V    Newbridge
   V   
12/10/2024
Bargoed    V    Bonymaen
Llangennech    V    Cardiff Met
Newbridge    V    Cross Keys
Newcastle Emlyn    V    Neath
Pontypridd    V    Narberth
Ystrad Rhondda    V    Brecon
19/10/2024
Bonymaen    V    Llangennech
Cardiff Met    V    Pontypridd
Cross Keys    V    Newcastle Emlyn
Merthyr    V    Bargoed
Narberth    V    Newbridge
Neath    V    Ystrad Rhondda
02/11/2024
Bargoed    V    Brecon
Llangennech    V    Merthyr
Narberth    V    Cardiff Met
Newbridge    V    Newcastle Emlyn
Pontypridd    V    Bonymaen
Ystrad Rhondda    V   
09/11/2024
Bonymaen    V    Narberth
Brecon    V    Llangennech
Cardiff Met    V    Newbridge
Merthyr    V    Pontypridd
Neath    V    Bargoed
Newcastle Emlyn    V    Ystrad Rhondda
16/11/2024
Bargoed    V    Cross Keys
Cardiff Met    V    Bonymaen
Llangennech    V    Neath
Narberth    V    Merthyr
Newbridge    V    Ystrad Rhondda
Pontypridd    V    Brecon
30/11/2024
Bonymaen    V    Newbridge
Brecon    V    Narberth
Cross Keys    V    Llangennech
Merthyr    V    Cardiff Met
Neath    V    Pontypridd
Newcastle Emlyn    V    Bargoed
07/12/2024
Bargoed    V    Ystrad Rhondda
Bonymaen    V    Merthyr
Cardiff Met    V    Brecon
Llangennech    V    Newcastle Emlyn
Narberth    V    Neath
Pontypridd    V    Cross Keys
14/12/2024
Brecon    V    Bonymaen
Cross Keys    V    Narberth
Neath    V    Cardiff Met
Newbridge    V    Merthyr
Newcastle Emlyn    V    Pontypridd
Ystrad Rhondda    V    Llangennech
21/12/2024
Bargoed    V    Newbridge
Bonymaen    V    Neath
Cardiff Met    V    Cross Keys
Merthyr    V    Brecon
Narberth    V    Newcastle Emlyn
Pontypridd    V    Ystrad Rhondda
04/01/2025
Bonymaen    V    Cross Keys
Brecon    V    Newbridge
Cardiff Met    V    Newcastle Emlyn
Llangennech    V    Bargoed
Merthyr    V    Neath
Narberth    V    Ystrad Rhondda
11/01/2025
Bargoed    V    Pontypridd
Cross Keys    V    Merthyr
Neath    V    Brecon
Newbridge    V    Llangennech
Newcastle Emlyn    V    Bonymaen
Ystrad Rhondda    V    Cardiff Met
18/01/2025
Bonymaen    V    Ystrad Rhondda
Brecon    V    Cross Keys
Merthyr    V    Newcastle Emlyn
Narberth    V    Bargoed
Neath    V    Newbridge
Pontypridd    V    Llangennech
25/01/2025
Bargoed    V    Cardiff Met
Cross Keys    V    Neath
Llangennech    V    Narberth
Newbridge    V    Pontypridd
Newcastle Emlyn    V    Brecon
Ystrad Rhondda    V    Merthyr
01/02/2025
Bonymaen    V    Bargoed
Brecon    V    Ystrad Rhondda
Cardiff Met    V    Llangennech
Cross Keys    V    Newbridge
Narberth    V    Pontypridd
Neath    V    Newcastle Emlyn
15/02/2025
Bargoed    V    Merthyr
Llangennech    V    Bonymaen
Newbridge    V    Narberth
Newcastle Emlyn    V    Cross Keys
Pontypridd    V    Cardiff Met
Ystrad Rhondda    V    Neath
01/03/2025
Bonymaen    V    Pontypridd
Brecon    V    Bargoed
Cardiff Met    V    Narberth
Cross Keys    V    Ystrad Rhondda
Merthyr    V    Llangennech
Newcastle Emlyn    V    Newbridge
22/03/2025
Bargoed    V    Neath
Llangennech    V    Brecon
Narberth    V    Bonymaen
Newbridge    V    Cardiff Met
Pontypridd    V    Merthyr
Ystrad Rhondda    V    Newcastle Emlyn
29/03/2025
Bonymaen    V    Cardiff Met
Brecon    V    Pontypridd
Cross Keys    V    Bargoed
Merthyr    V    Narberth
Neath    V    Llangennech
Ystrad Rhondda    V    Newbridge
05/04/2025
Bargoed    V    Newcastle Emlyn
Cardiff Met    V    Merthyr
Llangennech    V    Cross Keys
Narberth    V    Brecon
Newbridge    V    Bonymaen
Pontypridd    V    Neath
12/04/2025
Brecon    V    Cardiff Met
Cross Keys    V    Pontypridd
Merthyr    V    Bonymaen
Neath    V    Narberth
Newcastle Emlyn    V    Llangennech
Ystrad Rhondda    V    Bargoed
19/04/2025
Bonymaen    V    Brecon
Cardiff Met    V    Neath
Llangennech    V    Ystrad Rhondda
Merthyr    V    Newbridge
Narberth    V    Cross Keys
Pontypridd    V    Newcastle Emlyn
26/04/2025
Brecon    V    Merthyr
Cross Keys    V    Cardiff Met
Neath    V    Bonymaen
Newbridge    V    Bargoed
Newcastle Emlyn    V    Narberth
Ystrad Rhondda    V    Pontypridd