SWALEC Championship

15 February 2020

Beddau v Glamorgan Wanderers
Cross Keys v Bargoed
Narberth v Bedwas
Neath v Cardiff Met
Trebanos v Pontypool
Ystalyfera v Maesteg Quins
Ystrad Rhondda v Tata Steel

21 March 2020

Beddau v Cross Keys
Narberth v Maesteg Quins
Neath v Glamorgan Wanderers
Pontypool v Tata Steel
Trebanos v Cardiff Met
Ystalyfera v Bargoed
Ystrad Rhondda v Bedwas

28 March 2020

Bargoed v Neath
Bedwas v Pontypool
Cardiff Met v Ystrad Rhondda
Cross Keys v Ystalyfera
Glamorgan Wanderers v Narberth
Maesteg Quins v Trebanos
Tata Steel v Beddau

4 April 2020

Bedwas v Tata Steel
Narberth v Bargoed
Neath v Cross Keys
Pontypool v Cardiff Met
Trebanos v Glamorgan Wanderers
Ystalyfera v Beddau
Ystrad Rhondda v Maesteg Quins

11 April 2020

Bargoed v Trebanos
Beddau v Neath
Cardiff Met v Bedwas
Cross Keys v Narberth
Glamorgan Wanderers v Ystrad Rhondda
Maesteg Quins v Pontypool
Tata Steel v Ystalyfera

18 April 2020

Bedwas v Maesteg Quins
Cardiff Met v Tata Steel
Narberth v Beddau
Neath v Ystalyfera
Pontypool v Glamorgan Wanderers
Trebanos v Cross Keys
Ystrad Rhondda v Bargoed

25 April 2020

Bargoed v Pontypool
Beddau v Trebanos
Cross Keys v Ystrad Rhondda
Glamorgan Wanderers v Bedwas
Maesteg Quins v Cardiff Met
Neath v Tata Steel
Ystalyfera v Narberth

2 May 2020

Bedwas v Bargoed
Cardiff Met v Glamorgan Wanderers
Narberth v Neath
Pontypool v Cross Keys
Tata Steel v Maesteg Quins
Trebanos v Ystalyfera
Ystrad Rhondda v Beddau