SWALEC Championship

2 February 2019

Cardiff Met v Newbridge
Maesteg Quins v Narberth
Newcastle Emlyn v Tata Steel
Pontypool v Bedlinog
Trebanos v Rhydyfelin
Ystrad Rhondda v Beddau

16 February 2019

Beddau v Tata Steel
Bedlinog v Maesteg Quins
Narberth v Trebanos
Newbridge v Ystrad Rhondda
Pontypool v Newcastle Emlyn
Rhydyfelin v Cardiff Met

2 March 2019

Cardiff Met v Narberth
Maesteg Quins v Pontypool
Newcastle Emlyn v Beddau
Tata Steel v Newbridge
Trebanos v Bedlinog
Ystrad Rhondda v Rhydyfelin

23 March 2019

Bedlinog v Cardiff Met
Maesteg Quins v Newcastle Emlyn
Narberth v Ystrad Rhondda
Newbridge v Beddau
Pontypool v Trebanos
Rhydyfelin v Tata Steel

30 March 2019

Beddau v Rhydyfelin
Cardiff Met v Pontypool
Newcastle Emlyn v Newbridge
Tata Steel v Narberth
Trebanos v Maesteg Quins
Ystrad Rhondda v Bedlinog